Nieuws Algemeen

Schooljudo in so een succes

Zeker 900 leerlingen van (v)so-scholen hebben het afgelopen jaar meegedaan aan Schooljudo, een programma dat een belangrijke bijdrage levert aan de sociale en motorische ontwikkeling van kinderen. Met echte judomatten en complete schooljudopakken wordt de gymzaal van de school omgetoverd tot een dojo. Tijdens de lessen leren kinderen de zeven kernwaarden: vertrouwen, respect, discipline, weerbaarheid, beheersing, samenwerken en heel veel plezier.

Dit jaar deden voor het eerst leerlingen uit het speciaal onderwijs aan Schooljudo mee. En met succes getuige de  enthousiaste reacties die wij kregen. "Dank voor de bijdrage, we zijn er erg blij mee. De kinderen hebben genoten en hebben veel geleerd van de judolessen!" LECSO leverde een financiële bijdrage aan het Schooljudo-programma voor (v)so-scholen.

Plezier in bewegen
Ook Ivar Spierings, projectleider Schooljudo was enthousiast: "Ik ben als projectleider heel blij met onze stap naar het speciaal onderwijs, waarbij we bij een aantal scholen echt het reguliere Schooljudo programma hebben kunnen draaien en kinderen echt hebben laten kennismaken met de 7 Schooljudo waarden. Maar op sommige scholen was het ervaren van plezier in bewegen door middel van Schooljudo het hoogst haalbare, maar prachtig om te zien dat het gelukt is."

In de bijlage een artikel dat eerder op de LECSO-site is verschenen.

Voor meer informatie vindt u op de website van Schooljudo.

 

Schooljudo klein.pdf