Nieuws Algemeen

Sexuele vorming krijgt (te) weinig aandacht

Seksuele vorming komt weinig doelgericht aan bod op scholen, blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs in opdracht van het ministerie van OCW. Uit het onderzoek blijkt dat veel (v)so scholen alleen naar aanleiding van incidenten (lees: seksuele grensoverschrijding) aandacht besteden aan seksuele weerbaarheid, seksuele diversiteit en seksuele vorming. Leraren in het (v)so geven ook aan dat er een tekort is aan geschikt onderwijsmateriaal en gebruiken vaak zelfontworpen materiaal.

In het onderzoek werden schoolleiders en leraren in onder andere het (voorgezet) speciaal onderwijs zijn gevraagd naar de invulling van de kerndoelen op het gebied van seksuele vorming, seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit. Cijfers laten zien dat seksuele grensoverschrijding en misbruik veel voorkomt onder jongeren met een relatief lage opleidingsachtergrond, een beperking of een ontwikkelingsstoornis. Het (voortgezet) speciaal onderwijs kan een belangrijke rol spelen in het weerbaar maken van deze leerlingen.

Peter (15 jaar) lag op schoolkamp te slapen, toen zijn vriendin met een ander meisje zijn slaapzak inkroop. Beiden begonnen hem te betasten. Hij schrok wakker en voelde hoe zij met hun handen over zijn rug, gezicht, buik en geslachtsdeel gingen. Hij vond het niet fijn en is de tent uitgerend. Hij heeft zijn meester wakker gemaakt, maar die geloofde hem maar half en deed er lacherig over.[1]

Veel slachtoffers met een beperking hebben het gevoel dat zij niet serieus worden genomen wanneer zij seksuele grensoverschrijding melden. Ze zijn verrast als het gebeurt, verwachtten het niet en weten niet altijd meteen wat ze kunnen doen. Seksuele vorming binnen deze groepen is dus niet alleen verplicht, maar ook noodzakelijk!


[1] Quote uit: Beperkt weerbaar. Een onderzoek naar seksueel geweld bij mensen met een lichamelijk, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Rutgers WPF/ Movisie (2011)

Lees het gehele artikel van Sanne Maris, consulent speciaal onderwijs bij Rutgers in de bijlage.

 

Sexueel geweld voorkomen artikel_def.docx