Nieuws Arbeidstoeleiding

Verslag KAN-bijeenkomsten

De afgelopen periode hebben we weer op vijf plaatsen in het land bijeenkomsten georganiseerd ten behoeve van onze vso-leden in het kader van Arbeidstoeleiding. Het thema dit najaar was: regionale samenwerking, waarbij ook de Implementatiescan besproken werd. Hiervoor waren ook (beleids)medewerkers van gemeenten uitgenodigd

 Allereerst moeten we constateren dat veel leden om ons onbekende redenen géén gebruik maken van de mogelijkheid om aan te schuiven bij deze bijeenkomsten. Dat betreuren we zeer. Als de arbeidstoeleiding goed verloopt bij hen, dan horen we dat graag om hun goede ervaringen te kunnen delen met onze leden. Als het proces niet goed verloopt missen zij de kans om kennis te vergaren via hun collega’s.

Eneorme verschillen
Wat alle deelnemers opvalt is het enorme verschil tussen de scholen en regio’s als het gaat om specifieke actuele kennis, actuele ontwikkelingen van arbeidstoeleiding en de regionale samenwerking. Er zijn leden die over zeer up-to-date informatie beschikken, die informatie ook gebruiken om hun vso naar een hoger niveau te tillen, die vorm geven aan regionale samenwerking en daar ook positief kritisch met elkaar over in gesprek gaan.

We nemen ook waar dat er scholen zijn die hun visie (nog steeds) niet hebben aangepast aan huidige maatschappelijke ontwikkelingen, die geen actueel kennisniveau hebben (geen onderscheid maken tussen feiten en fabels) en amper komen tot aanzetten van of enige vorm van regionale samenwerking.
 
Opvallende zaken
In het verslag en in de bijbehorende presentaties kunt u alle informatie teruglezen en hebben we de meest opvallende zaken voor u gebundeld. Ook hebben we alle adviezen weer eens op een rijtje gezet. Deze adviezen komen niet zomaar uit de lucht vallen, die bedenken we niet op onze LECSO burelen, maar komen rechtstreeks uit de praktijk van innovatieve vso-scholen en regionale verbanden, waar men doelbewust samenwerkt aan een verbetering van het traject van onze leerlingen van School naar Werk!
Doe er uw voordeel mee.

VERSLAG KAN bijeenkomsten najaar 2016.docx

Implementatiescan KAN 2016.pdf

KAN bijeenkomsten najaar 2016.pdf