Nieuws Arbeidstoeleiding

Overzicht vereenvoudigingen participatiewet per 1 januari 2017.

Staatssecretaris Klijnsma kondigde eerder in een brief aan de Tweede Kamer aan, dat er aanpassingen worden gedaan in de Participatiewet en Wet banenafspraak. Alle aanpassingen vanaf 1 januari 2017 kunt u vinden in een helder overzicht.

In overleg met het ministerie van SZW hebben wij afgesproken dat wij de VSO scholen nog vóór Kerstmis op de hoogte zullen stellen van de meest belangrijke wijzigingen mbt 'beschut werk' . Zie hiervoor het bericht  op onze website.

De aanpassingen hebben betrekking op de volgende maatregelen:

 • Wettelijke verplichting beschutte werkplekken
 • Openstellen Praktijkroute als toegang tot het doelgroepregister banenafspraak
 • Afschaffen herbezettingsvoorwaarde
 • Opnemen van (ex-) leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs in het doelgroepregister banenafspraak, zonder beoordeling door UWV
 • Opnemen van (ex-) leerlingen van het praktijkonderwijs in het doelgroepregister banenafspraak, zonder beoordeling door UWV
 • Wijzigen criterium begeleiding beoordeling doelgroep banenafspraak
 • Uniforme no-risk polis doelgroep banenafspraak
 • Uniforme premiekorting (mobiliteitsbonus) voor de doelgroep banenafspraak
 • Harmoniseren van de premiekorting (mobiliteitsbonus) voor mensen met scholingsbelemmeringen
 • Forfaitaire loonkostensubsidie Participatiewet
 • Vereenvoudiging berekening loonkostensubsidie
 • Loonkostensubsidie Participatiewet voor schoolverlaters die al werken
 • Flexibele termijnen voor de loonwaardebepaling Participatiewet

Lees ook de berichten op de site samenvoordeklant.nl