Nieuws Passend Onderwijs

Jaarrapport Onderwijsconsulenten: Ervaringen, trends en aanbevelingen

In de bijlage vindt u het jaarrapport van SOSO (Stichting Ondersteuning Scholen en Ouders). Deze organisatie is actief in het ondersteunen van ouders/scholen/leerlingen bij problematieken, die te maken hebben bij het realiseren van passende plekken op school voor kinderen. In het bestuur van SOSO zitten vertegenwoordigers van PO-Raad, de VO-raad, de MBO-Raad en een aantal ouderorganisaties.

Rapport 1516 publicatieversie.pdf