Nieuws Passend Onderwijs

Voortgezet algemeen overleg

Bij het voortgezet algemeen overleg van 22 december 2016 (vervolg op het AO passend onderwijs van 15 december) zijn er 14 moties ingediend. Een groot deel werd door de staatssecretaris ontraden en een aantal overgenomen.

Dat betrof o.a. een motie van Paul van Meenen (D66) waarbij gevraagd werd onderzoek te doen naar gesignaleerde knelpunten rond het onderwijs voor EMB-leerlingen en te zorgen voor het realiseren van plaatsing van deze leerlingen in het onderwijs zonder ingewikkelde bureaucratische procedures en ballast.

Ook werd de motie van Loes Ypma (PvdA) overgenomen waarin werd verzocht om het ontwikkelen van nieuwe arrangementen voor leerlingen met specifieke problemen als ernstige vormen van ASS of ZMOLK'ers. Tijdens de stemmingen kreeg o.a. een motie over een pleidooi voor meer experimenteerruimte voor initiatieven tot samenwerking tussen so en sbo  een meerderheid van de stemmen. 

Aanvullende informatie:

Linkje naar de 14 ingediende moties.
Verslag Algemeen Overleg 15 december
Verslag Aanvullend algemeen Overleg 22 december