Nieuws Onderwijs en Zorg

Gewoon gezellig zo'n buik

Binnen het meerjarig Impulsprogramma Preventie Tienerzwangerschap (Rutgers, Fiom en Soa Aids Nederland) is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder 18 meisjes met een licht verstandelijke beperking. Hieruit blijkt dat betere voorlichting (onder andere in lesprogramma's) gewenst is om deze meiden voor te bereiden op een eventuele zwangerschap.

Het uitgebreide onderzoeksrapport is gratis te downloaden via deze link. Er is ook een samenvatting in eenvoudige taal gemaakt. Dat is hier te downloaden.

Op basis van de uitkomsten worden momenteel extra activiteiten uitgezet om deze groep meisjes beter te begeleiden bij relaties, seksualiteit, anticonceptie, onbedoelde/ongewenste zwangerschap en kinderwens. Hiermee hopen de genoemde organisaties nog meer bij te dragen aan effectieve preventie van onbedoelde (tiener-)zwangerschap. In de bijlage is meer informatie over de lopende activiteiten binnen het bredere impuls programma te vinden.

Mocht u nog vragen hebben over dit programma of heeft u behoefte aan ondersteuning dan kunt u contact opnemen met Rutgers of telefonisch: 030-232 98 27.

 

 

20160112 pr overzicht activiteiten en opbrengst programma Voortman.pdf