Nieuws Arbeidstoeleiding

VSO - VMBO

Het werken met de nieuwe profielen van het vmbo is qua invoering mogelijk uit te stellen tot 1 augustus 2017. Vanaf uiterlijk deze datum maken de huidige sectoren en afdelingsprogramma’s in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo plaats voor een tiental nieuwe profielen.

In de bijgevoegde brochure leest u meer hierover.

Wat moet en wat mag.pdf