Nieuws Onderwijskwaliteit

Monitoring tevredenheid en sociale veiligheid in het zml onderwijs

Eerder berichtten wij u al over de Kwaliteitsvragenlijst (v)so+. Deze  geeft inzicht in de tevredenheid van leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van 5 tot 9 jaar. Vanuit het implementatieplan sociale veiligheid wordt de digitalisering van dit instrument gefaciliteerd.  Om uiteindelijk tot een betrouwbaar instrument te komen is nog aanvullend onderzoek nodig. De PO-Raad neemt de bekostiging van dat onderzoek op zich. 

In overleg met inspectie is  afgesproken dat scholen die in de eerste helft van 2017 meedoen aan de afname voldoen aan de eis van monitoring sociale veiligheid zoals gesteld in de wet.

Doet u mee?
Voor zml-scholen die in 2017 aan de slag willen met tevredenheidsonderzoek onder zml-leerlingen, organiseert B&T een speciaal traject. Dat bestaat uit een regionale kick-off, de onderzoeksfase en een terugkomdag voor de resultatenanalyse. Door een bijdrage van LECSO zijn de kosten voor de deelnemende scholen aanzienlijk verlaagd. Er zijn nog mogelijkheden tot deelname.
In de bijgevoegde flyer vindt u meer informatie en een link waarmee u zich kunt aanmelden.

Momenteel wordt gewerkt aan een handreiking waarin alle mogelijkheden voor de monitoring van de sociale veiligheid voor het (v)so overzichtelijk op een rijtje worden gezet. Voor de groep emb-leerlingen zullen in een aparte werksessie in dit kader de werkwijzen worden verzameld en na afstemming met inspectie  in deze handreiking worden meegenomen.

kwaliteitsvragenlijst.pdf