Nieuws Onderwijskwaliteit

Standaardisatie doelgroepenmodel

Samen met CED-groep en SLO wordt het doelgroepenmodel met een inhoudelijk werkgroep doorontwikkeld. Ook zal een E-learning module worden ontwikkeld waarin het gebruik en de mogelijkheden van het model uiteen worden gezet en waarmee de implementatie wordt ondersteund. Aanpassingen zullen worden verwerkt in het model en de leeswijzers zodat steeds de meest recente versie beschikbaar is.

Een kleine werkgroep van inhoudelijk deskundigen en afgevaardigden van samenwerkingsverbanden is bezig om met het doelgroepenmodel te komen tot meer eenduidige taal als het gaat over TLV’s en categoriebekostiging. 

Dit is ook een van de vragen vanuit bestuurders die te maken hebben met forse kortingen op de categoriebekostiging van zittende leerlingen en de hoofden bij elkaar hebben gestoken om tot oplossingen te komen. We hopen op redelijk  korte termijn een eerste model te kunnen presenteren