Nieuws Expertise

Nieuws van het onderzoeks-ontwikkelingsfront

Op het terrein van onderzoek - ontwikkeling - scholing is erg veel gaande. Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten waar LECSO bij betrokken is of die onze doelgroep op een andere manier aangaan.

  • Er is een regietafel rond nascholing (universiteiten, hogescholen, PO-Raad, LECSO, OCW) op gang gekomen.
  • Er wordt onderzoek gedaan door Oberon naar de samenwerking tussen scholen en opleidingen.
  • Er is een stuk opgesteld over nieuwe vormen van leren en de aanpak van expertise op scholen van Marjan Vermeulen: in PO-Raad/LECSO-verband worden daar plannen op gemaakt.
  • Er wordt gewerkt aan de arbeidsmarktproblematiek in relatie tot de opleidingen en de begeleiding van starters in ons veld.
  • De HBO-Raad onderneemt activiteiten in het kader van ‘de wildgroei aan Masters’.
  • Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een ‘teammaster’, waarbij een heel schoolteam een opleiding volgt met bijbehorende faciliteiten.
  • Er wordt gewerkt aan een nieuwe regeling voor ‘zij-instromers’, waarbij ook de vraag vanuit het vso naar het ‘snel behalen van bevoegdheden’ in de richting van het vo wordt meegenomen.
  • Er wordt een conferentie voorbereid over ‘begeleiding van starters’ in het onderwijs met het oog op het fenomeen: binnengekomen leerkrachten verdwijnen ook snel weer.
  • Met WOSO hebben we binnenkort weer contact over de specifieke vragen vanuit het speciaal onderwijs in het kader van de Master SEN (straks: Master EN).
  • Tenslotte zijn we met een universiteit in gesprek om te kijken, of de door ons vaak genoemde ‘verdichting van de problematiek’ als gevolg van de invoering van passend onderwijs, ook onderbouwd kan worden vanuit onderzoek; dit was ook een vraag vanuit onze leden.