Nieuws Algemeen

Nieuws over financiën - bedrijfsvoering

De Expertgroep Financiën van LECSO is eind vorig jaar, vlak voor Kerst nog bij elkaar gekomen. De onderstaande items zijn besproken waarbij op alle punten ervaringen en/of gegevens zijn uitgewisseld. Het verslag wordt na goedkeuring op onze website gezet.

 • Discussies over de categorie-indeling met de samenwerkingsverbanden.
 • Procedure bij groot onderhoud.
 • Begroting.
 • Voeren van flankerend beleid bij krimp.
 • Omgaan met zorggelden.
 • Administratieve organisatie.
 • WWZ/vervangingen.
 • WNT-regeling.
 • Inkoop en aanbesteden.
 • Groeibekostiging en onderling verrekenen.
 • Tarieven kortverblijf-kinderen.
 • Emb-regeling.
 • Verzuimregistratie.

Het bedrijfsvoeringsoverleg in het kader van passend onderwijs werkt momenteel aan:

 • Inrichten van goede jaarverslagen van samenwerkingsverbanden en scholen in het kader van passend onderwijs.
 • Ondersteuning bij het maken van deze verslagen (risico’s, continuïteit, boeken).
 • Op 27 januari 2017 komen alle samenwerkingsverbanden weer bij elkaar, waar ook de discussie over de categoriebepalingen weer aan de orde komt (vanuit LECSO wordt de problematiek aangekaart).
 • OCW doet nog onderzoek naar de residentiële leerlingen (grote verschillen in het land, waar het gemiddeld om zo’n 8 % van de kinderen gaat).
 • De problematiek van het onderling verrekenen door SO-VSO-scholen van de groeibekostiging komt binnenkort weer aan de orde.
 • De administratieve last voor de SO-VSO-scholen bij het verwerken van de bekostiging van kort-verblijf-kinderen, die ingeschreven blijven staan op hun oorspronkelijke school komt ook weer aan de orde.