Nieuws Passend Onderwijs

Doorontwikkelen passend onderwijs: intensieve samenwerking bo-sbo-so

Op 20 januari vond er een bijeenkomst plaats voor leidinggevenden en bestuurders van scholen voor sbo en so cluster 3 en 4, die actief zijn in een samenwerkingsverband po of voornemens hebben tot integratie.

Tijdens deze bijeenkomst vond een terugkoppeling plaats van de resultaten van het praktijk­onderzoek naar geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg in samenwerkings­verbanden passend onderwijs (primair onderwijs).
In de bijlages vindt u de twee presentaties die tijdens deze bijeenkomst werden getoond.Inleiding - intensieve samenwerking bao, sbo, so 20 jan 2017.pdf

Presentatie Intensieve samenwerking bao, sbo, so 20 jan 2017.pdf