Nieuws Passend Onderwijs

Doorontwikkelen passend onderwijs: intensieve samenwerking regulier en speciaal voortgezet onderwijs

Op maandag 13 februari 2017 vindt in NDC Den Hommel te Utrecht de bijeenkomst plaats over de intensieve samenwerking regulier en voortgezet speciaal onderwijs. Deze bijeenkomst is bestemd voor leidinggevenden en bestuurders van scholen voor vo, vso cluster 1, 2, 3 en 4, met name scholen actief op het gebied van samenwerking en (voornemens tot) integratie, samenwerkingsverbanden VO en andere belangstellenden.

Resultaten praktijkonderzoek NRO
Tijdens deze bijeenkomst vindt een terugkoppeling plaats van de resultaten van het praktijkonderzoek van het NRO naar geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg in samenwerkingsverbanden passend onderwijs (voortgezet onderwijs) en wordt in het verlengde hiervan ingegaan op de contouren van een ondersteuningsprogramma voor scholen.

Ingegaan wordt allereerst op de bevindingen uit de landelijke inventarisatie naar samenwerking en integratie onder vso en vo-scholen en de analyse van een tweetal praktijkbeschrijvingen en werkontwikkelingsvragen in dit verband.

Ondersteuningsprogramma
In het tweede deel van deze sessie staat het ondersteuningsprogramma centraal dat rond dit thema is ontwikkeld voor scholen voor vo en vso cluster 3 en 4. Het ondersteuningsprogramma voorziet in uitwisselingsbijeenkomsten waarin ervaringen kunnen worden gedeeld, bijeenkomsten op bezoeklocaties, ruimte voor werkontwikkeling, en een vraagbaakfunctie. Dit ondersteuningsplan wordt uitgevoerd door het Steunpunt Passend Onderwijs VO in samenwerking met LECSO, het platform samenwerkingsverbanden en andere deskundigen op dit terrein, waaronder in het bijzonder ervaringsdeskundigen uit praktijkinitiatieven.

Praktische informatie
Wanneer: Maandag 13 februari 2017
Locatie: NDC Den Hommel, Kennedylaan 9 Utrecht
Tijd: 13.00 – 16.00 uur
Voor wie: leidinggevenden en bestuurders van scholen voor vo, vso cluster 3 en 4
Aanmelden: Via dit formulier