Nieuws Algemeen

De vso-docent verdient meer (te verdienen)

Wekelijks schrijft Paul Rosenmöller als voorzitter van de VO-raad een weekblog. Dit keer breekt hij en lans voor de waardering en bezoldiging van docenten in het vso.

"Wat voor het praktijkonderwijs geldt, geldt ook voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Er zijn maar weinig mensen die het bestaan kennen, laat staan dat er affiniteit met en waardering voor is. Is dat begrijpelijk? Ja, vooral omdat er maar relatief weinig kinderen naar deze vormen van onderwijs gaan. Kunnen we daarin berusten? Nee, vooral omdat elk kind telt en elke leerling in ons beschaafde land recht heeft op zo goed mogelijk onderwijs.

Tijdens de tweedaagse bijeenkomst van het Algemeen Bestuur van de VO-raad bezochten we drie vso-locaties die behoren tot de Amersfoortse Scholengroep. Daaraan voorafgaand werden we over de specifieke situatie op de scholen bijgepraat door Kobus de Boer, de bestuurder. In groepjes van vier bezochten we vervolgens de scholen en spraken daar openhartig met leerlingen, docenten en de leiding van de betreffende locatie. Dan komt er natuurlijk van alles langs, zoals het imago van deze vorm van onderwijs, de sfeer op school, de toekomst van de leerlingen, de grote variëteit in gedrag van de leerlingen en de vraag naar de gewenste vaardigheden van docenten. Bij alle professionals proef je de enorme passie om juist deze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden, omdat zij na de beschermde omgeving van deze vorm van onderwijs (kleine groepen van minder dan tien leerlingen) de stap maken naar de open samenleving zoals wij die allemaal kennen. Voor velen is dat het vervolgonderwijs op mbo of ho. Dat vraagt heel veel van de leerlingen, hun ouders en de leraren.

En van die laatste zijn er te weinig. Het is voor deze scholen moeilijk om voldoende goede leraren te krijgen en als ze er zijn en ze halen bijvoorbeeld een tweedegraads bevoegdheid dan zeggen velen: ik stap over naar het regulier onderwijs omdat het minder zwaar is en beter verdient. Aan dat laatste zouden we toch iets moeten doen. Deze leraren vallen onder de cao van het primair onderwijs (dat is een afspraak uit het verre verleden) en verdienen dus honderden euro's per maand minder dan hun collega's in het regulier vo. Nog even los van de vraag hoe terecht het is dat de verschillen in salariëring tussen docenten in het po en vo fors zijn, gaat het hier om leraren die lesgeven in het v(s)o. Wat zou het kosten die salarissen op te trekken naar het niveau van hun collega's in het reguliere vo? Op de totale uitgaven van ruim 7 miljard euro voor het totale vo gaat het om een kleinigheid. Voor individuele scholen gaat het om substantiële bedragen.

Vanuit het perspectief van de leerlingen gezien is er alles voor te zeggen dat zij voldoende en voldoende goede docenten hebben die zich duurzaam richten op deze uitdagende groep. Ik ga eens uitzoeken wat dit zou kosten, maar voordat het sommetje gemaakt is, is er iets in mij dat zegt: dit zouden we toch met elkaar moeten kunnen opbrengen!

Overgenomen van vo-raad.nl