Nieuws Onderwijs en Zorg

Stroomschema zorg op school

De ministeries van OCW en VWS hebben een stroomschema ontwikkeld met een route voor (v)so-scholen om (medische) zorg in onderwijstijd te organiseren. Dit schema is een aanvulling op de Handreiking Onderwijs en zorg, die hier ook is bijgevoegd. In dit document is aangegeven welke mogelijkheden er zijn en hoe de inzet van zorg in onderwijs wordt geregeld en verantwoord.

Stroomschema-Zorg-in-onderwijstijd.pdf

Stroomschema-Zorg-op-school - ouders.pdf