Nieuws Algemeen

Model Verordening onderwijshuisvesting aangepast

De Vereniging Nederlandse Gemeenten kreeg veel vragen over onderdelen van het Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Hieruit bleken onduidelijkheden over de interpretatie van sommige bepalingen.
Naar aanleiding hiervan vroeg de VNG een afvaardiging van de landelijke klankbordgroep voor onderwijshuisvesting om advies.

Noodzakelijke wijzigingen
Op basis van het advies van de klankbordgroep heeeft de VNG de modelverordening aangepast. Uitgangspunt was om alleen de nu noodzakelijke wijzigingen door te voeren. Een meer ingrijpende herziening is voorzien in de loop van 2017 of 2018.

Meer informatie vindt u op deze website. In de bijlage het 'was-wordt-lijstje'.

Wijziging Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs – update 2017.docx