Nieuws Arbeidstoeleiding

Groningen tekent voor Boris-aanpak

De Groningse wethouder Roeland van der Schaaf en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) hebben op 26 janauri 2017 de samenwerkingsovereenkomst Boris ondertekend. Jongeren met een beperking kunnen vaak geen mbo-diploma halen, maar met de Boris-aanpak wel werkend leren en praktijkervaring opdoen. Zij ontvangen een praktijkverklaring als bewijs van hun ervaring en vaardigheden. Deze praktijkverklaring maakt jongeren aantrekkelijker voor werkgevers uit Groningen. De brancheorganisaties erkennen de praktijkverklaringen. Groningen is de eerste gemeente die de samenwerkingsovereenkomst ondertekend heeft.

Boris
Boris is een succesvolle aanpak van SBB waarbij jongeren in leerbedrijven de taken leren uit een mbo-opleiding die de leerling en een bedrijf samen zijn overeengekomen. Wethouder Arbeidsmarktbeleid en Jeugdwerkloosheid Roeland van der Schaaf: “Deze aanpak geeft jongeren de mogelijkheid zich op sociaal en economisch gebied te ontwikkelen. Hierdoor brengt Boris jongeren dichter bij een reguliere baan of dagbesteding. Het maakt ze tot aantrekkelijke werknemers die meer kans hebben op een langdurig arbeidscontract of passende dagbesteding.”

Route naar Arbeid en dagbesteding
Jongeren in het pro en vso krijgen in het derde jaar het profiel arbeid of dagbesteding toegewezen. Bij het profiel arbeid maken de school, de gemeente en het UWV afspraken over de schoolbegeleiding en het traject naar werk. Voor het profiel dagbesteding gelden afspraken voor de begeleiding naar arbeidsmatige dagbesteding zoals een beschut bedrijf. Boris vormt een goede aanvulling op deze Routeaanpak van Groningen.

Maatwerkopleidingen
Consulenten van de gemeente werken samen met erkende leerbedrijven om goede maatwerkopleidingen te ontwikkelen. De gemeente Groningen stimuleert de pro- en vso-scholen om te werken met Boris en promoot de uitgifte van praktijkverklaringen. SBB stelt hiervoor het praktijkloket en de werkverkenner beschikbaar.

Sluitende aanpak
Op deze wijze ontstaat een sluitende aanpak met maatwerkopleidingen en praktijkverklaringen op basis van werkend leren, goede begeleiding en een eenduidige benadering van werkgevers. Beide partijen gaan het pilotproject Boris de komende drie jaar uitvoeren.