Nieuws Passend Onderwijs

LECSO-wijzer aangepast

De LECSOWIJZER (voorheen strategische agenda (v)so) biedt op een overzichtelijke manier de informatie over de  wetgeving Passend onderwijs, de Wet Kwaliteit (v)so en vele andere voor het (v)so-veld relevante ontwikkelingen. Daarnaast geeft de agenda alle nuttige achtergrondinformatie in de vorm van handreikingen uit het instrumentarium passend onderwijs en verdieping door links naar (concept)wetteksten en nuttige websites of artikelen. Overzichtelijk en op één plek geordend per thema.

De LECSO-wijzer is onlangs aangepast. Hier vindt u de laatste versies.