Nieuws Arbeidstoeleiding

Subsidieregeling Praktijkleren verbreed richting VSO en PRO.

Minister Jet Bussemaker heeft 16 januari 2017 aan de Tweede Kamer meegedeeld, dat zij heeft besloten de subsidie regeling Praktijkleren aan te passen. Ze heeft besloten om leerbedrijven, die vanaf het schooljaar 2017 – 2018 leerlingen uit het vso, pro en Entree (in vmbo) een stageplaats aanbieden, in aanmerking te brengen voor de subsidieregeling Praktijkleren.  Zij doet dat, omdat de begeleiding op de stageplek van deze doelgroep intensief is en vergelijkbaar met een vmbo-leerling in het leer-werktraject die nu onder de regeling vat.  Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 2700,= per leerling.

Zij zal de regeling op zo kort mogelijke termijn aanpassen en pubiceren. Zoals uit de brief blijkt hebben wij vanuit de PO- en VO-Raad positief geadviseerd over deze uitbreiding.

Tip voor vso-scholen: De regeling gaat in miv het schooljaar 2017 – 2018. Het is goed om de erkende leerbedrijven , waar jullie mee werken of mee gaan werken, op de hoogte te brengen van deze wijziging. Wij weten dat enkele grote (vso-)schoolbesturen reeds actief zijn op dit gebied.  Ook SBB zal haar leden op de hoogte stellen van deze wijziging, zodra de definitieve regeling is gepubliceerd.

Bedrijven kunnen zich, indien gewenst , door verschillende aanbieders / intermediairs laten ondersteunen bij het aanvragen van deze subsidie.

kamerbrief-met-reactie-op-verzoek-tot-aanpassing-subsidieregeling-praktijkleren.pdf