Nieuws Arbeidstoeleiding

Scholing voor Arbeid

We weten dat een aantal van onze vso-scholen naar tevredenheid gebruik maakt van de SVA-trajecten. Het betreft hier certificerende trajecten in de sectoren techniek, groen, zorg&welzijn en economie onder de naam ‘Scholing voor Arbeid’ (SVA). Alle SVA-opleidingen zijn gebaseerd op de kwalificatiestructuur van het MBO. Deze erkende kwalificatiestructuur wordt door onderwijs (MBO) en bedrijfsleven (SBB) om de twee jaar opgesteld. Het helpt scholen en leerlingen het ‘civiele effect’ van de opleiding aan te tonen. Werkgevers zien in één oogopslag wat de leerling kan!