Nieuws Arbeidstoeleiding

Gemeenten maken vooruitgang in de begeleiding van kwetsbare jongeren

Gemeenten hebben kwetsbare jongeren steeds beter in beeld en zijn meer in staat om hun passende ondersteuning te geven. Desondanks bestaat het risico dat bepaalde groepen jongeren buiten beeld van de gemeente raken en dat zij niet de nodige ondersteuning krijgen om aan het werk te komen. Verder valt er winst te behalen in een betere regionale coördinatie en aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dit stelt de Inspectie SZW naar aanleiding van twee onderzoeken die zij heeft uitgevoerd.

Gemeenten hebben er sinds de invoering van de Participatiewet, 1 januari 2015, een nieuwe doelgroep bij gekregen. Dit zijn jongeren met arbeidsmogelijkheden die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en voorheen een beroep konden doen op de Wajong, met ondersteuning van UWV. De begeleiding van de nieuwe doelgroep vraagt om specifieke expertise van gemeenten die de meeste bij de invoering van de wet nog niet in huis hadden.

De Inspectie SZW heeft onderzocht of gemeenten deze doelgroep goed in beeld hebben en hun de juiste begeleiding geven. Een belangrijk aspect daarbij is hoe zij samenwerken met vso- en pro-scholen, omdat veel jongeren van die scholen een beroep doen op de ondersteuning van gemeenten. De onderzoeken van de Inspectie hebben geresulteerd in twee rapporten: ‘De weg naar extra banen’ (als bijlage toegevoegd) en ‘Begeleiding van jongeren met een arbeidsbeperking door gemeenten’.

Enkele conclusies:

  • De Inspectie constateert dat gemeenten de jongeren van de vso- en pro-scholen goed in beeld hebben, maar jongeren die uit een andere richting komen veel minder.
  • De samenwerking met vso- en pro-scholen verloopt volgens de Inspectie steeds beter. Dat zorgt voor een goede overgang van de jongere van onderwijs naar arbeidsmarkt of naar de ondersteuning door gemeenten.
  • De scholen zijn soms niet enthousiast over de samenwerking binnen arbeidsmarktregio’s tussen gemeenten. Gebrek aan coördinatie levert hen veel extra werk op.
  • Ook geven scholen aan dat de aanspreekpunten bij sommige gemeenten veel wisselen en dat er niet altijd sprake is van een warme overdracht van de jongeren.
  • De Inspectie komt ook goede voorbeelden tegen van intensieve samenwerking binnen de regio die er op gericht is een betere aansluiting te krijgen tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Het gehele artikel is op de website van de Inspectie SWZ te lezen.

In bijgevoegde infographic is het proces van school naar werk voor jongeren met een arbeidshandicap in beeld gebracht met een aantal risico’s die arbeidsdeelname voor deze groep in de weg staat. Voor elk risico is een uitgebreide toelichting opgenomen die door te klikken op het kruisje verschijnt.

Infographic-Jeugd-en-Werk.pdf

De-weg-naar-extra-banen.pdf