Nieuws Passend Onderwijs

Inclusie in Schotland

Van 31 januari tm 2 februari organiseerde het NCOJ in opdracht van LECSO een korte studiereis naar Schotland om daar kennis te nemen van de ontwikkelingen rond inclusief onderwijs. Een twintigtal deelnemers (voorzitters van de raden en LECSO, bestuurders en directeuren (v)s(b)o en regulier, vertegenwoordigers OCW en inspectie)  werd van harte welkom geheten door Lani Florian en Martyn Rouse, respectievelijk professor en voormalig professor aan de universiteit van Edinburgh. Zij hadden een programma opgesteld met diverse sprekers om de groep in te wijden in het onderwijssysteem en met name in de manier waarop inclusie wordt vormgegeven. Daarnaast werden diverse schoolbezoeken afgelegd. 

Schotland heeft al een langere traditie van inclusief onderwijs waarbij alle kinderen en jongeren, ongeacht religie, ras, sekse, beperking of milieu toegang hebben tot het onderwijs in hun eigen buurt: alle kinderen starten in principe in het regulier onderwijs (mainstream). Scholen worden veelal bestuurd door 'local authorities' die ook medewerkers in dienst hebben die extra ondersteuning bieden voor leerlingen met 'additional support needs'. Er worden  verschillende niveau’s van ondersteuning onderscheiden. Zo’n twintig procent van alle leerlingen ontvangt een of andere vorm van extra ondersteuning (van licht tot zwaar). Voor een beperkte groep (1% van de leerlingen) zijn er speciale scholen.

Vooral ook de schoolbezoeken leverden mooie en inspirerende ervaringen die kunnen helpen bij onze eigen zoektocht naar meer includerende vormen van passend onderwijs maar ook met behoud van specialistische ondersteuning en voorzieningen waar dat nodig is.  Ook daar zagen we goede voorbeelden van.

Uiteraard valt er nog veel meer te vertellen. Teveel voor een kort bericht. In de bijlages vindt u meer achtergrondinformatie.

De studiereis naar Schotland heeft een paar deelnemers geïnspireerd om hun gedachten op papier te zetten. Deze columns willen wij u niet onthouden.
Lees de column van Wim Ludeke, voorzitter CvB Onderwijsspecialisten: "Wat Schotland mij over inclusie leerde."
En het weekblog van Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad: "In Schotland is inclusie de norm, in Nederland een project."

Scotland short.pdf

In_on_the_Act_v9.pdf

Framework_for_Meeting_Additional_Support_For_Learning_Needs_-_September_2013.pdf

education scotland and inclusion.pdf