Nieuws Passend Onderwijs

Estafette Passend onderwijs-Jeugdhulp

De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp kan beter. Hoe geef je die verbinding in de praktijk vorm? Kom zelf kijken hoe andere gemeenten en jeugdhulpinstellingen dat samen al succesvol doen. Schrijf u in voor een praktijkbezoek op 24 februari.

De estafette biedt een mooie kans om te kijken hoe de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm krijgt. De uitnodiging is gericht aan beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten en samenwerkingsverbanden onderwijs. De initiatiefnemers voor de estafette zijn PO-Raad, VO-raad, VNG, NJi en ministeries OCW en VWS.

Deze praktijken openen op 24 februari hun deuren:
School en wijk in de praktijk in Oost-Achterhoek
De verbinding jeugdhulp en onderwijs heeft in Oost-Achterhoek twee concrete uitwerkingen: het Ondersteuningsteam Jeugd en Gezin (thuis én op school) en het ‘integraal arrangeren’. In één gesprek wordt daarbij met alle partijen aan tafel een integraal onderwijszorgarrangement georganiseerd voor een kind met een complexe zorgvraag. In deze sessie schetsen we de situatie in de praktijk van vandaag, benoemen succesfactoren en elementen waaraan nog hard wordt gewerkt.

De Waag: onderwijs, behandeling en wonen onder één dak (Groesbeek)
De Waag is een onderwijszorgarrangement voor jongeren van 12-20 jaar, met een verstandelijke beperking in combinatie met complexe psychiatrische problematiek. In schooljaar 2014/2015 is de Waag gestart, in samenwerking met zorgorganisatie Pluryn. In deze sessie laten we zien wat de waag is, delen we onze visie, bespreken we onze werkwijze en delen we de opbrengsten van de afgelopen twee jaar.

BinK: Behandeling in de klas (Ede)
Maak kennis met ‘BinK Intensief’; behandeling en onderwijs in één, in de klas zijn altijd een leerkracht en een sociotherapeut aanwezig. Samen met ouders, kind, zorg en school worden per kind de onderwijs- en behandeldoelen opgesteld. BinK Ambulant; een lichtere variant van intensief waar passend onderwijs geboden wordt aan kinderen met psychiatrische problemen. Praat en denk mee over respecteren van elkaars rollen en hoe je deze vorm van gecombineerd onderwijs en zorg goed inhoud kan geven.

Bekijk hier de volledige uitnodiging.
Hier kunt u zich aanmelden.