Nieuws Algemeen

Politieke partijen beloven investeringen in onderwijs

Een basisvoorziening voor kinderen onder de vier jaar, meer brede brugklassen, minder prestatieafspraken voor onderwijsinstellingen, een leven lang ontwikkelen voor iedereen en meer waardering voor docenten: tijdens het verkiezingsdebat van de Stichting van het Onderwijs op 6 februari leken de onderwijswoordvoerders van verschillende politieke partijen het op veel punten eens. Over de uitwerking bestaat nog de nodige onenigheid. Maar duidelijk is dat politici willen investeren in onderwijs: "meer geld voor onderwijs niet nodig?
 Dan lopen we echt tegen problemen op."

Het volledige verslag is als bijlage bijgevoegd.

Verslag Nationaal Onderwijsdebat 6 februari 2017 met foto's.pdf