Nieuws Algemeen

Kinderen met een beperking dansen in de schijnwerpers

Licht uit en spot aan. In de schouwburg van Doetinchem hebben begin februari 2017 150 kinderen met een beperking een professionele dansvoorstelling opgevoerd. Die werd georganiseerd door Introdans. Na maanden oefenen konden de leerlingen eindelijk het podium op en met succes. Aan het eind van de opvoering klonk een oorverdovend applaus.

De kinderen die meededen kwamen van negen scholen voor speciaal onderwijs van de Onderwijsspecialisten. In het Jeugdjournaal was een item over deze voorstelling te zien.