Nieuws Onderwijskwaliteit

Pilot 'Leren leren voor leerlingen van groep 5 tot en met 8'

Samen met leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs, ontwikkelt Cito momenteel het pakket Leren leren voor leerlingen van groep 5 tot en met 8 in het sbo en so cluster 4. Dit pakket brengt de algemene vaardigheden van het ‘leren leren’ van leerlingen in kaart en geeft handvatten om dit verder te ontwikkelen.

Wat houdt het pakket Leren leren in?
Het doel van het pakket Leren leren is het leerpotentieel van leerlingen in kaart brengen: welk niveau kan de leerling bereiken met passende begeleiding? U beoordeelt met Leren leren vaardigheden als zelfstandig werken, om hulp vragen en reflecteren op eigen werk aan de hand van een checklist en praktische opdrachten. De resultaten kunt u gebruiken in het kader van opbrengstgericht werken, bij het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief en het volgen van de ontwikkeling van een leerling.

Pilot
Vanaf eind maart gaan er pilots lopen voor dit product. Cito is op zoek naar scholen die daar aan deel willen nemen. In de bijlages is meer informatie over dit pakket en de pilot opgenomen.
Inschrijven kan tot en met 28 februari 2017 met het digitale inschrijfformulier. Wilt u daarbij uw Cito-klantnummer («CASnr») opgeven?

 

Wervingsbrief_Leren_Leren_SBO_SO_C4_def.docx

Informatie Pilot Leren leren sbo en so cluster 4.pdf