Nieuws Algemeen

Groot verkiezingsdebat over passend onderwijs

Ieder kind op de juiste onderwijsplek. Op vrijdag 24 februari a.s. vindt er een groot verkiezingsdebat plaats in Tilburg over passend onderwijs. Hoe realiseren we dat in Nederland? Welke standpunten hebben de politieke partijen hierover? Hoe willen zij de leerkrachten faciliteren om passend onderwijs aan ieder kind mogelijk te maken?

Tijdens dit onderwijsdebat krijgen kandidaat-Tweede Kamerleden allerlei vragen voorgelegd, ook van leerlingen. 10 politieke partijen hebben zich aangemeld voor dit debat, te weten:

 • CDA: Michel Rog, lid Tweede Kamer
 • D66: Paul van Meenen, lid Tweede Kamer
 • Groen Links: Rik Grashoff, lid Tweede Kamer
 • PvdA: Amma Asante, lid Tweede Kamer
 • ChristenUnie: Eppo Bruins, lid Tweede Kamer
 • SGP: Jan Kloosterman
 • SP: Frank Futselaar
 • 50 PLUS: Wilma Schrover
 • Nieuwe Wegen: Arjan van Duyvenvoorde
 • PiratenPartij: Petra Downs

De volgende hema's komen aan de orde:

 • Diversiteit in de klas versus individuele aandacht
 • Expertise SO en SBO gaat verloren
 • Kinderen met dyslectie horen in de klas
 • EMB-leerlingen krijgen dezelfde onderwijsbekostiging
 • Onderwijs aan vluchtelingkinderen en integratie
 • Onderwijs, zorg en gedragsproblematiek
 • Passend onderwijs en het meten van resultaten
 • Pesten strafbaar maken
 • Thuiszitters landelijk aanpakken
 • Verantwoordingslast voor scholen verminderen
 • Wet Werk en Zekerheid en de vervangingsproblematiek
 • Zorgplicht ook voor ouders

Wethouder Marcelle Hendrickx van Onderwijs en Jeugd gemeente Tilburg opent het debat. De leiding is in handen van Niko Adema.

Waar en wanneer?
Vrijdag 24 februari 2017 van 13.00 tot 16.00 uur
SBO Westerwel, Bladelstraat 3, 5043 CZ Tilburg

Aanmelden
Graag van te voren (bij voorkeur uiterlijk 17 februari) aanmelden via mail
Meer informatie vindt u hier.