Nieuws Onderwijs en Zorg

PACT Speciaal: óók voor kinderen met speciale behoeften

Op vrijdag 24 maart organiseert PACT een inspiratiebijeenkomst voor leidinggevenden en overige betrokkenen uit speciaal (basis) onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg, die intensief en integraal (willen) samenwerken voor kinderen met speciale behoeften. In het land ook wel IKC+ of Integraal Kind en Expertise Centrum genaamd.

Voor de deelnemers aan de door de PO-Raad georganiseerde bijeenkomst op 20 januari over intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs (bao, sbo en so) kan dit een interessant vervolg zijn.

PACT (www.pedagogischpact.nl ) heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met nieuwe pedagogische praktijken voor het jonge kind binnen onderwijs, opvang en zorg. Om de good practice te delen en te verspreiden organiseert PACT diverse events tussen maart en juni 2017. Vervolgens zullen de bruikbare tools gedeeld worden via de PACT site.

Op 24 maart worden een aantal praktijken gepresenteerd, waarin intensief wordt samengewerkt tussen:

  • SBO/SO & reguliere BAO, kinderopvang en zorg
  • SBO, SO, zorg en kinderopvang
  • Initiatieven waarbij geïntegreerde ambulante expertise wordt ingezet tbv zoveel mogelijk kinderen thuis nabije onderwijs en kinderopvang bieden.

U gaat met deze praktijkmensen in gesprek op basis van uw leervragen; interactief met veel mogelijkheden tot uitwisseling, kennis en ervaringen delen met elkaar en inspiratie opdoen.

In de middag vindt de Masterclass 'Samen in Zee (gaan)' plaats, waarin de focus wordt gelegd op interdisciplinair samenwerken op de werkvloer in de groep. Hoe doe je dat en wat zijn succesfactoren die in de praktijk werken. Deze wordt verzorgd door Dian Fluijt, verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek en oprichter van van De OnderwijsMENSen.

Datum en tijd: 24 maart 2017, 9.45 – 15.00 uur
Locatie: De Moestuin, Laan van Maarschalkerweerd 2, Utrecht
Aanmelden kan hier.