Nieuws Arbeidstoeleiding

Meet Up kennisteam Arbeidstoeleiding De Onderwijsspecialisten

Op 7 februari jl waren we te gast bij de Onderwijsspecialisten te Arnhem bij de allereerste Meet Up van het kennisteam Arbeidstoeleiding. De Onderwijsspecialisten beschikt over acht kennisteams. Iedere eerste dinsdag van de maand gaat één van deze kennisteams zich presenteren aan collega’s. Niet alleen aan collega’s van de scholen die ressorteren onder de Onderwijsspecialisten, maar ook aan geïnteresseerde collega’s van andere scholen.

Het Kennisteam Arbeidstoeleiding had een geweldige vondst: in de uitnodiging stond alleen maar: 'Nieuwe tools voor Arbeidstoeleiding…' Wat er ging komen?  Niemand had enig idee!!

Ruim 100 collega’s kregen in zes pitches van maximaal tien minuten zes nieuwe ontwikkelingen voorgeschoteld door De Anne Flokstraschool, het Prisma, de Ziep, het Vierbeek College, Het stage portaal, Graafschap College. En na afloop mooi wat tijd om met elkaar van gedachten te wisselen, adressen uit te wisselen, ideeën aan te vullen, vragen te stellen, kortom: kennis te delen.

Want 'Delen is het nieuwe Leren'.  
LECSO wil deze wijze van kennis delen van harte aanbevelen bij haar leden!!
We zien dat het erg stimulerend werkt. We zien dat scholen gebruik maken van MBO- en HBO-studenten die opdrachten uitvoeren ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen. We zien dat scholen zich kwetsbaar durven en willen opstellen: “Wij denken dat we iets leuks hebben ontwikkeld, maar schiet er gerust op. Hebben jullie er wat aan, kunnen we het samen nog beter maken? Of hebben jullie iets dat aanvullend is op wat wij bedacht hebben?”
En we zien bestuurders en managers die dit proces faciliteren, stimuleren en ruimte geven!
We zien uitnodigingen voor de eerste dinsdagen van iedere maand met belangstelling tegemoet.

Wie volgt??