Nieuws Expertise

Oproep: op zoek naar voormalige AB-diensten

LECSO is namens een aantal expertise-diensten op zoek naar voormalige AB-diensten in cluster 3 en cluster 4, die nog steeds in één of andere vorm actief zijn. De coördinatoren van meerdere vh AB-diensten hebben de behoefte geuit om op een aantal gebieden ervaringen en expertise uit te wisselen. LECSO wil en kan in dit proces een faciliterende en ondersteunende rol spelen.
 
Wilt u in een mailtje aan info@lecso.nl aangeven of u actief bent in een voorheen cl 3 / cl 4 AB-dienst die momenteel nog in één of andere vorm actief is.
Naam expertise dienst: ...
Naam contactpersoon: ...
Mail-adresgegevens: ...
Kleine indicatie van de omvang van de dienst (personeel):  ...
Achtergrond: cl 3, óf cl 4, óf cl3 én cl 4, of expertise gebieden;  ...
Regio / gemeente – SWV’en: ...