Nieuws Expertise

Onderzoeksdomein en trainingsdagen

In de vooraankondigingen van het NRO is al te zien, dat het gezamenlijke onderzoeksdomein (PI7 en LECSO) voor ‘gedrag’ inmiddels werkelijkheid is geworden. De eerste call-inhouden zijn door ons gezamenlijk beschreven en de eerste onderzoeksvoorstellen kunnen al worden gedaan voor het eerste jaar van dit vier-jarige speciale onderzoekstraject.

Vanuit de gezamenlijke ‘kennisbenuttingstaak’ organiseren we een tweetal trainingsdagen (‘Delen is het nieuwe hebben’) voor school-mensen met affiniteit met onderzoek op 28 maart en 6 april. Het gaat dan met name om het leren omgaan met onderzoeksvragen, het gezamenlijk organiseren van onderzoek en het bevorderen van de ‘onderzoekende houding’ op onze scholen.

Op 21 april organiseren we vervolgens een zogenaamde ‘Agora-bijeenkomst’, waar onderzoekers en schoolmensen samen aan de gang gaan met het bespreken van onderzoek, onderzoeksresultaten en onderzoeksplannen.

Voor alle drie de bijeenkomsten kunt u zich nog opgeven via onze site.