Nieuws Algemeen

Begeleidersgroep ter ondersteuning van (v)so-veld in transities

Om de ontwikkelingen binnen het (v)so ten gevolge van de transformaties in onderwijs, jeugdhulp, zorg en arbeidsmarkt te blijven volgen, blijft de huidige stuurgroep (v)so in de transities, als overlegtafel tot 1 augustus 2018 in stand. In de afgelopen twee jaar was Erik Dannenberg als projectleider aan deze stuurgroep (v)so verbonden. Dit kalenderjaar vindt de ondersteuning van (v)so-scholen op een andere manier plaats. Er is een kleine begeleidingsgroep ingesteld.

Leden van de begeleidingsgroep hebben als primaire taak om op te treden als sparringpartner voor en advies te bieden aan het (v)so-veld. Bestuurders/directeuren van (v)so-scholen kunnen om kortdurende ondersteuning verzoeken in de vorm van:

  • Inhoudelijke bijdrage aan gesprekken, meedenken
  • Neutraal voorzitterschap in een overleg
  • Bijdrage leveren aan de analyse van gesignaleerde knelpunten.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er trajectbegeleiding/procesbegeleiding wordt uitgevoerd door de leden van de begeleidingsgroep. De leden van de begeleidingsgroep hebben daarnaast de taak om signalen en vraagstukken die relevant zijn voor de stuurgroep aan te dragen. De aanstelling van de begeleidersgroep vindt plaats voor een jaar.

Aanvragen
Bestuurders en directeuren van scholen kunnen per mail een aanvraag indienen voor kortdurende ondersteuning door een van de leden van de begeleidersgroep. Het mailadres is: stuurgroepvso@lecso.nl. Nadat u uw vraag heeft ingediend wordt contact met u opgenomen om de vraag nader te verkennen en ervoor te zorgen dat een van de begeleiders contact met u opneemt.