Nieuws Onderwijs en Zorg

Onderwijs en zorg eindelijk wat dichter bij elkaar?

De laatste handreiking met stroomdiagram over het bereiken van de benodigde zorg, om kinderen daadwerkelijk onderwijs te kunnen laten volgen, hebt u kunnen zien (zie website).

Naar aanleiding van dit stroomschema gaan we nu als LECSO, samen met OCW en het NJI in een tweetal regio’s (Haarlem en Breda) bijeenkomsten beleggen. Hierin proberen we alle betrokkenen bij elkaar te krijgen om helderheid te kunnen scheppen in de wegen, waarlangs het doel bereikt kan worden. Het gaat dan om gemeenten, zorgkantoren, ziektekostenverzekeraars, samenwerkingsverbanden en so/vso-scholen.

Items, die daar aan de orde zullen komen zijn:

  • centrale ‘verbindingsofficier' per school, om de zorg te kunnen regelen’
  • centrale afspraken met gemeenten
  • groepsbekostiging vanuit ziektekostenverzekeraars
  • afspraken rond een centraal zorgkantoor per school
  • centralere vorm van bekostiging vanuit de samenwerkingsverbanden

We houden u op de hoogte van de vorderingen.