Nieuws Arbeidstoeleiding

Informatiebijeenkomsten over de belangrijkste wijzigingen in de Participatiewet

‘Schakelen van school naar werk’ onder die titel worden vanaf eind maart informatiebijeenkomsten gehouden over de belangrijkste wijzigingen in de Participatiewet. De precieze data zijn nog niet bekend. Deze zullen ter zijner tijd op de website van LECSO worden geplaatst.

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht, met als doel om meer mensen aan de (betaalde) arbeidsmarkt te laten deelnemen. In de afgelopen 2 jaar hebben betrokken partijen elkaar rondom de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Banenafspraak steeds beter gevonden en beginnen werkwijzen vastere vormen aan te nemen.  We zien ook dat er wijzigingen, aanpassingen en vereenvoudigingen hebben plaatsgevonden op de oorspronkelijke wetgeving.
Hoog tijd dus om in informatieve bijeenkomsten daarbij stil te staan en vooral aandacht te geven aan de rol die het onderwijs (vso en praktijkonderwijs) kan spelen.

Actuele en concrete informatie
Bent u als (stage)-coördinator, -docent of mentor werkzaam in het vso of pro?  Wilt u bijgepraat worden over de actuele wijzigingen in de Participatiewet en de Wet Banenafspraak, zodat u de uitstroom van uw leerlingen naar beschut werk of een garantiebaan nog beter vorm kunt geven? Wilt u werkgevers en ouders helder kunnen informeren over alle instrumenten, mogelijkheden en kansen? Bent u, kortom, een belangrijke schakel in het proces richting duurzame participatie?

Dan kunt u in één van de 7 regionale bijeenkomsten, speciaal voor scholen voor vso en praktijkonderwijs, concrete informatie krijgen over de laatste wijzigingen in de Participatiewet en in de wetgeving voor de banenafspraak. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert samen met de Sectorraad Praktijkonderwijs en het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs informatiebijeenkomsten met direct toepasbare informatie en goede praktijkvoorbeelden uit verschillende regio’s.

Antwoorden op uw vragen
Tijdens de informatiebijeenkomsten krijgt u informatie over de toegang tot het doelgroepregister voor de banenafspraak en de wijzigingen van de Participatiewet wat betreft loonkostensubsidie en beschut werk. Antwoorden op de volgende vragen komen in ieder geval aan bod:

  • Wat is er veranderd in de Participatiewet en de Wet Banenafspraak vanaf 1 januari 2017?
  • Hoe en wanneer komen schoolverlaters in aanmerking voor beschut werk? Welke criteria zijn van toepassing? Hoe werkt indicering?
  • Wat is het verschil tussen beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding? Hoe zorgen school en gemeente voor een passend vervolg na de onderwijsperiode?
  • Hoe kunnen scholen het beste de naadloze overgang van school naar (beschut) werk organiseren? En welke inspanning vraagt dat op welk moment van school, van de werkgever en van de gemeente?
  • Onze school heeft te maken met meerdere gemeenten, hoe organiseer ik dat?

En uiteraard is er alle ruimte voor het stellen van uw eigen vragen.

Wanneer en hoe
De bijeenkomsten worden dit voorjaar gehouden, vanaf eind maart tot en met juni.

Een overzicht van data en locaties :  Zie  https://www.lecso.nl/nieuws/331228-schakelen-van-school-naar-werk  Voor de bijeenkomst in uw regio ontvangt uw school de komende weken een uitnodiging. Houd uw mailbox hiervoor goed in de gaten.