Nieuws Algemeen

Geen IPTO-onderzoek dit jaar voor so/vso

In goed overleg met OCW en het uitvoerende onderzoeksbureau Center Data, is besloten dat de scholen voor so en vso dit jaar niet meedoen met het IPTO-onderzoek (personeelsgegevens, bevoegdheden e.d.). Het afgelopen jaar is dit onderzoek (dat tot voor kort alleen in het reguliere vo werd gedaan) ook in het (v)so afgenomen; dat leidde tot veel vragen vanuit de speciale scholen, over de bevragingssystematiek en de passendheid voor het (v)so-onderwijssysteem.

We verwachten niet, dat de opbrengsten van vorige jaar echt zullen afwijken in een eventuele bevraging voor dit jaar. Daarom is besloten om dit jaar geen onderzoek te doen bij het (v)so. Uitgezonderd de vso-scholen, die een examenlicentie hebben, zij zullen wel worden meegenomen in dit onderzoek.