Nieuws Onderwijskwaliteit

Informatiebijeenkomst eindtoets sbo en so

Leerlingen in het speciaal basisonderwijs (sbo) en het speciaal onderwijs (so) zijn nog niet verplicht om een eindtoets te maken. Het voornemen is om dat met ingang van het schooljaar 2019-2020 te veranderen, want ook deze leerlingen hebben recht op een tweede gegeven naast het schooladvies.

Op 22 maart 2017 is er een informatiebijeenkomst over de eindtoets in so en sbo (van 13.30 tot 16.30 uur, in de Domstad Pabo in Utrecht). De informatiebijeenkomst is bedoeld voor schoolbestuurders, schoolleiders, IB’ers en leerkrachten.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: het wettelijke kader voor de eindtoets in so en sbo, de vraag hoe de resultaten worden gebruikt voor verantwoording en toezicht door de inspectie, en praktijkervaringen van sbo-scholen met de eindtoets. Ook kunt u nader kennismaken met alle eindtoetsen.

Als u wilt meedoen aan deze bijeenkomst, dan kunt u zich aanmelden via: secretariaatprimaironderwijs@minocw.nl. Vermeld hierbij uw naam of de namen van degenen die aanwezig willen zijn, uw functie, uw school (so of sbo) en het cluster waartoe uw school behoort.