Nieuws Onderwijs en Zorg

Onderzoek naar gebruik van technologische hulpmiddelen bij personen met een diep verstandelijke beperking

Aan de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven loopt momenteel het ‘iPARTICIPATE’ project. In dit project wordt het gebruik van technologische hulpmiddelen bij personen met een diep verstandelijke beperking en barrières die daarbij ervaren worden onderzocht.

Het onderzoek wordt geleid door prof. dr. Bea Maes en dr. Sara Nijs in Leuven, Belgie. Hiervoor zijn zij op zoek naar informatie van professionals (leerkrachten, begeleiders, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers, therapeuten…) die werken met personen met een diep verstandelijke beperking. Om deze informatie te bekomen werd een Europese vragenlijststudie opgezet. We hopen op een hoge respons om zo de inzet van technologische hulpmiddelen te optimaliseren en ondersteunen.

De vragenlijst kan hier ingevuld worden.