Nieuws Passend Onderwijs

Iedereen hoort erbij

Zitten er bij u op school kinderen met een verstandelijke, auditieve of lichamelijke beperking in de kleuterklas of groep 3 en bent u op zoek hoe u passend onderwijs vorm kunt geven? Dan is het project ‘Iedereen Hoort Erbij!’ wellicht iets voor uw school!                                                                      

Vanuit de Rijksuniversiteit in Groningen hebben we de lesmethode ‘Iedereen Hoort Erbij!’ ontwikkeld, een lespakket om de sociale acceptatie van kinderen met een beperking in het reguliere onderwijs te versterken. In het lespakket wordt kinderen aan de hand van interactieve animatiefilms, kringgespreken en coöperatieve werkvormen geleerd dat -ondanks dat we allemaal verschillend zijn - iedereen erbij hoort. Gedurende zes weken staan in deze lesmethode drie beperkingen centraal (verstandelijk, auditief en lichamelijk) waarbij de nadruk ligt op wat kinderen met een beperking wél kunnen.

Vanuit de Rijksuniversiteit in Groningen onderzoeken we graag samen welke veranderingen er in de praktijk optreden als gevolg van dit lespakket. Hiervoor zijn we op zoek naar reguliere kleuter- en groep 3 klassen waarin kinderen met een verstandelijke, auditieve of lichamelijke beperking meedraaien die het lespakket volgend schooljaar (2017-2018) willen uitproberen.

Zou dit iets voor uw school zijn of wilt u meer informatie? Kijk dan op onze website of neem contact met ons op via iedereenhoorterbij@rug.nl.

Iedereen hoort erbij - informatie voor leerkrachten.pdf