Nieuws Arbeidstoeleiding

Overleg met VNO-NCW.

Samen met de collega’s van het praktijkonderwijs bespreken we met VNO-NCW, een sluitende aanpak van jongeren in een kwetsbare positie “Van school naar werk”.  Het gaat dan om arbeidsroutes tbv alle jongeren die géén startkwalificatie kunnen behalen maar wél arbeidsvermogen hebben. Ook de MBO-raad praat mee over dit onderwerp, er zijn immers veel Entree-leerlingen die zonder startkwalificatie een arbeidsroute doorlopen. We streven naar een goede match op de arbeidsmarkt tussen werkgevers en jongeren uit het VSO en PRO. Daarnaast biedt deze groep jongeren werkgevers een goede kans om invulling te geven aan de banenafspraak. Wij zullen u op korte termijn op onze website en via deze nieuwsbrief op de hoogte houden van het verloop van deze gesprekken.