Nieuws Arbeidstoeleiding

Implementatiescan.

In eerdere nieuwsbrieven en tijdens de laatste KAN-bijeenkomsten hebben wij u uitvoerig ingelicht over de door Ecorys voor LECSO ontwikkelde implementatiescan. Zie de website over de implementatiescan en een eerder bericht op onze website.
Op dit moment wordt een vervolg gegeven aan deze ontwikkeling. In nauwe samenwerking met het NJI wordt een stimuleringsprogramma Participatie Kwetsbare Jongeren ingericht, een koppeling van de implementatiescan met de participatiemonitor van het NJI.  Bijzonder in dit traject is de samenwerking tussen LECSO, Divosa, VNG, UWV, MEENL, VOBC, Ingrado, SBB, Ecorys, NJI en KBA Nijmegen.
Wij zullen u via onze website en de nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen.