Nieuws Arbeidstoeleiding

Goede voorbeelden banenafspraak

Een beter perspectief op een reguliere baan voor mensen met een arbeidsbeperking en zoveel mogelijk mensen die meedoen in de samenleving. Dat is het doel van de Participatiewet die in januari 2015 in werking trad. Dit betekent dat meer leerlingen die van het voortgezet speciaal onderwijs komen een plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen.

In het sociaal akkoord is afgesproken dat het primair onderwijs binnen tien jaar 4.020 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking creëert. Om te voldoen aan deze banenafspraak, moet elk schoolbestuur in 2015 uitgaan van 0,4% extra banen op de huidige formatie. Om in 2023 aan de taakstelling te voldoen, moet elk schoolbestuur zorgen voor 3,4% van de huidige formatie extra, ofwel een arbeidsplaats voor de doelgroep per 29 fte.

In het primair onderwijs zijn al veel voorbeelden te vinden van banen in het kader van de banenafspraak. In de bijlages staan drie goede voorbeelden.

  • Hoe Trinamiek, een onderwijsstichting van 25 scholen in IJsselstein, Vianen, Lopik, Culemborg, Nieuwegein en Woerden wajonger Lennard Koning vanuit de Banenafspraak als assistent conciërge heeft aangenomen.
  • Hoe de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-leur (SKPOEL) in samenwerking met de gemeente arbeidsbeperkten in dienst heeft genomen.
  • Hoe de Eben Haëzerschool in Barneveld Rianne vanuit de Banenafspraak als klassenassistent heeft aangenomen.

Trinamiek.docx

SKPOEL Etten Leur.docx

Eben Haëzerschool.docx