Nieuws Passend Onderwijs

Onderzoek naar vriendschap op school bij leerlingen met een beperking

Maakt het uit of een leerling met een beperking naar een speciale of reguliere school gaat voor het contact dat zij hebben met medeleerlingen? Dat is de centrale vraag in een onderzoek naar vriendschap op school en het sociale netwerk van scholieren met een extra ondersteuningsbehoefte. Het onderzoek is een gezamenlijk project van patiëntorganisaties Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en LPGGz met de Radboud Universiteit Nijmegen.

De organisaties willen de uitkomsten van het onderzoek gebruiken om beter op te kunnen komen voor de onderwijsbelangen voor leerlingen met een beperking of chronische aandoening. Van leerlingen tussen de 16 en 20 jaar en van ouders van kinderen tussen 4 en 12 jaar willen de onderzoekers graag horen welke ervaringen zij hebben met vriendschappen op school of de opleiding. Daarvoor is een vragenlijst samengesteld. Uit de antwoorden moet bijvoorbeeld blijken in welke vorm van onderwijs - speciaal of regulier - leerlingen met een beperking zich prettiger voelen en wat de rol van het onderwijs is in het leven van deze kinderen en jongeren.

De vragenlijst invullen kan op vragenlijst.dezorgvraag.nl/vriendschap. Invullen duurt ongeveer 15 minuten.