Nieuws Passend Onderwijs

Landelijke Actieweek Thuiszitters

Passend onderwijs houdt in dat ieder kind een schoolloopbaan krijgt die bij hem/haar past, met de juiste hulp op het juiste moment. Thuiszitten moet daarom worden voorkomen en bestreden. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Tijd voor actie!

Van 8 t/m 12 mei vindt de Landelijke Actieweek Thuiszitters plaats. Tijdens deze actieweek vinden er regionale bestuurlijke bijeenkomsten plaats, ontmoeten onderwijs en zorg elkaar tijdens de landelijke bijeenkomst en kunt u deelnemen aan een webinar. Kijkt u hier voor een overzicht van de activiteiten.

Thuiszitterstafel in uw regio?
Eén van die voorbeelden om thuiszitten tegen te gaan is een ‘thuiszitterstafel’. Tijdens de actieweek is het mogelijk om ervaringsdeskundigen met de Thuiszittertafel naar uw regio te laten komen om de ervaringen met u te delen! Het doel van deze tafel, die op het niveau van een samenwerkingsverband georganiseerd wordt, is om er voor te zorgen dat er een sluitende aanpak voor leerlingen wordt afgesproken. Vertegenwoordigers vanuit onderwijs, jeugdhulpinstellingen en leerplicht en waar nodig ook uit jeugdreclassering, jeugdbescherming, e.d. zitten met mandaat om de tafel om te regelen wat nodig is. Zij zorgen dat er regie gevoerd wordt; een aanpak georganiseerd; de leerling in beeld blijft en de resultaten gevolgd. De thuiszittertafel is een goed voorbeeld hoe bij weerbarstige problematiek samen opgetrokken kan worden, en hoe lessen worden opgehaald voor een preventieve aanpak.

Interesse? Neem contact op Bart van Kessel van Gedragswerk via info@gedragswerk.nl