Nieuws Onderwijs en Zorg

Gezocht onderwijsprofessionals voor vervolgonderzoek Trimbos-instituut

Afgelopen jaar heeft het Trimbos-instituut voor het Ministerie van VWS onderzoek gedaan naar de uitvoeringspraktijk rondom hulp en ondersteuning aan kinderen van ouders met psychische problematiek en een verslaving. Ook heeft het Trimbos-instituut een vernieuwde website opgeleverd voor professionals, gemeenten en naasten: www.koppkvo.nl.

Omdat er in veel regio’s nog onvoldoende hulp en ondersteuning voor deze kinderen aanwezig is, wil het Trimbos-instituut een vervolgonderzoek uitvoeren. Daar willen zij graag expertise vanuit het onderwijs bij betrekken! Graag nodigen zij een docent of andere professional uit het onderwijs uit om in mei aanwezig te zijn bij een expertmeeting met professionals, gemeenten en kennisinstituten om na te denken hoe zij de hulp en ondersteuning aan deze kinderen beter kunnen realiseren. U kunt zich aanmelden met uw contactgegevens bij Hilde Middelkamp
U zult vervolgens een datumprikker ontvangen.