Nieuws Algemeen

Project speciaal komt er weer aan

Ook dit jaar organiseert LECSO weer Project Speciaal. Hiermee willen we het veld kennis laten maken met bijzondere, vernieuwende en inspirerende projecten binnen het speciaal onderwijs. Op Hét Congres op 24 november 2017 presenteren wij graag het meest speciale project van Project Speciaal!

Wie & wat
Iedereen in het speciaal onderwijs kan een project indienen, als docent, team of school. Commerciële instellingen zijn uitgesloten van deelname. Alle projecten krijgen een speciale plek op onze website, zodat collega’s van andere scholen/instellingen er hun voordeel mee kunnen doen. Uit alle inzendingen wordt door de jury een shortlist van drie kanshebbers samengesteld. Deze worden middels een presentatie op de website, vermelding in de nieuwsbrief en via een mailing aan het veld gepresenteerd.

Vakjury én publiek
Ook op Hét Congres zullen de drie genomineerde projecten zich aan de bezoekers presenteren. Welk project zich uiteindelijk Project Speciaal 2017 mag noemen, wordt bepaald door de vakjury en het publiek (50/50). De prijs bestaat uit een geldbedrag van €7.500,- en publicitaire ondersteuning.

De Korte Dreef
Twee jaar geleden ging de prijs voor hét Project Speciaal naar de 1-op-1-klas van vso De Korte Dreef in Borculo. In een 1-op-1-klas zitten maar zes leerlingen, die begeleid worden door drie beroepskrachten: een leraar, leraarsondersteuner en een agogisch medewerker. Het gaat om leerlingen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Kinderen die vaak zeer lang thuis zitten en geen onderwijs krijgen omdat ook het reguliere speciaal onderwijs niet in staat blijkt ze te bedienen van passend onderwijs.

Veel reacties
Een telefoontje naar Borculo leert ons dat er inmiddels twee 1-op-1-groepen zijn en twee ondersteuningsklassen met iets lichtere begeleiding. "En nog steeds hebben we een wachtlijst", zegt Herman Pol, directeur van vso De Korte Dreef. "Nadat we in 2015 het Project Speciaal zijn geworden hebben we heel veel reacties gehad. Letterlijk van Groningen tot Zeeland. En steeds was de vraag: hoe betalen jullie dat? Maar dat is niet veranderd: er moet nog steeds geld bij. In feite kun je zo'n intensieve begeleiding niet betalen. Toch doen we het want we zien dat het bij deze bijzondere groep leerlingen z'n vruchten afwerpt."

En wat is er met het geld voor de 1e prijs gedaan?
"Graag had ik ons tekort daarmee weggewerkt, maar daarvoor was het bedrag niet toereikend. Dus als eerste hebben we een uitstapje voor het team en de leerlingen georganiseerd. En daarnaast hebben we er leermiddelen voor aangeschaft."