Nieuws Onderwijs en Zorg

Miniconferenties Samen Leren Samen Zorgen

Vrijwel overal in Nederland zoeken (primair) onderwijs en jeugdhulp naar manieren om effectiever samen te werken. Samen Leren Samen Zorgen (SLSZ) is één van de projecten waarin dit ook aantoonbaar gelukt is. Het project is gevolgd door middel van onderzoek waarbij van 1.400 leerlingen via ouders, leerkrachten en intern begeleiders de resultaten gemeten zijn.

Er zijn significante resultaten gehaald op ondermeer, verbetering van prosociaal gedrag, vermindering van vormen van professionele ondersteuning en versterking van het schoolklimaat. De resultaten vormen de basis van de conferenties waarop de werkwijze, de resultaten en de laatste ontwikkelingen gedeeld worden. Deelnemers aan de conferenties ontvangen de handreiking met de werkwijze en de onderzoeksresultaten en een toolkit voor gebruik binnen de school.

Doelgroep
Van belang voor directeuren en intern begeleiders van scholen voor primair onderwijs (inclusief speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs).

Data en locaties
De conferenties vinden plaats op de volgende data, tijden en locaties:

  • Do. 11 mei Rotterdam - Wereld van Smaak
  • Do. 18 mei Zwolle - Dominicanenklooster
  • Wo. 31 mei Zwolle - Dominicanenklooster
  • Do. 1 juni Utrecht - NH Hotel Jaarbeurs
  • Wo. 7 juni Amsterdam - The Basket
  • Do. 8 juni Eindhoven - Evoluon

Er zijn per conferentie tachtig plaatsen beschikbaar. Deze worden verdeeld over primair onderwijs, gemeenten en jeugdhulp.

Inschrijven
Inschrijven voor de conferenties kan op de website www.samenlerensamenzorgen.nl. Op deze website is ook aanvullende informatie te vinden, waaronder een kort filmpje (75 sec.) waarin de kern van het project uit de doeken wordt gedaan. De inschrijvingstermijn sluit op 1 mei 2017. Deelname is gratis.