Nieuws Expertise

Trainingsbijeenkomsten onderwijs en onderzoek

Vanuit het gezamenlijke onderzoeksdomein ‘gedrag’ van onderzoeksconsortium PI7 en LECSO, organiseren we trainingsbijeenkomsten voor vertegenwoordigers van scholen van LECSO. De eerste bijeenkomst heeft al plaatsgevonden op 28e maart. Op deze eerste bijeenkomst sprak dr. Paul Delnooz over de ‘Creatieve Actie Methode’ en prof. Dolf van Veen over de samenwerking tussen onderzoek en onderwijs bij innovatie.

Op de 6e april vervolgen we met onderzoek naar leef-, leer- en werkklimaat met dr. Peer van der Helm en werken we ’s middags aan de thematiek van ‘groepsdynamica binnen het team c.q. binnen de school'.
Aanmelden voor 6 april.

Op 21 april organiseren we een ‘Agora’, een ontmoetingsplein voor schoolmensen en onderzoekers. Het gaat daar om ‘elkaar spreken, halen en brengen’.
Aanmelden voor 21 april.

Graag nodigen we u uit voor deze bijeenkomsten. Met betrekking tot de Agora kunt u ook uw eigen vragen, ervaringen etc. inbrengen. U kunt ons hierover mailen: info@lecso.nl