Nieuws Passend Onderwijs

Doorzettingsmacht

In juni 2016 ondertekenden de ministeries OCW, VWS, V&J, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG het Thuiszitterspact. In dit pact staan afspraken die ertoe moeten leiden dat het aantal thuiszitters de komende jaren omlaag wordt gebracht. Doel is dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod.

Onderdeel van het pact is de zogenoemde ‘doorzettingsmacht’. Als er sprake is van (dreigend) thuiszitten, stelt het Thuiszitterspact dat gemeenten en samenwerkingsverbanden met elkaar afspreken welke partij/persoon bepaalt welke onderwijs/zorgplek voor het betreffende kind/jongere passend is. Vanuit het gezamenlijke overleg over thuiszitten van is een notitie ‘doorzettingsmacht’ opgesteld. De hier toegevoegde ‘handreiking’ geeft een handig overzicht van de verschillende krachten en verantwoordelijkheden bij ingewikkelde problematiek rond thuiszitten. Staatssecretaris Dekker in december 2016 besloten om de doorzettingsmacht wettelijk te borgen.Handreiking doorzettingsmacht - def.pdf