Nieuws Passend Onderwijs

Bootcamp Lansbrekers

Op 16 maart 2017 de Dag van het recht op onderwijs, organiseerden de Lansbrekers voor de tweede maal hun landelijke ‘bootcamp’. Zo’n 200 deelnemers (ouders, schoolmensen, mensen van gemeenten, mensen uit ondersteuningsinstellingen etc.) waren die middag en avond actief bezig met het gezamenlijk vormgeven van een concrete werkagenda voor de eigen regio. Een grote groep coaches/professionals was beschikbaar om ondersteuning te bieden aan de verschillende ‘werkpleinen’.

Als vervolg op deze landelijke ‘bootcamp’ volgen er binnenkort een aantal regionale bijeenkomsten. Twee hiervan zullen georganiseerd worden in de ‘actieweek thuiszitters’ van 8 t/m 12 mei. In deze bijeenkomsten zal het met name gaan om de concrete problematiek van kinderen/jongeren, die thuiszitten of dreigen thuis te komen zitten in de eigen regionale situatie. Als Lansbrekers (ouders, school, gemeente) proberen we dan gezamenlijk tot praktische oplossingen te komen.